Obsah čísla 5/1966 ročník: 14

Článek Strana
Poslední z Pierotů! 04 - 06
Připomínky k průběhu a léčení chřipky koní 06 - 07
Příspěvek k plemenářskému rozboru rodin v chovu anglického plnokrevníka v ČSSR 08 - 10
Nový systém zkoušek výkonnosti v NDR 11 - 12
Zprávy z Napajedel 13
Zpráva ze II. zasedání komise pro chov anglického plnokrevníka v ČSSR 02 - 04
Aktuální číslo
Obsah čísla 8/2020