Obsah čísla 12/1990 ročník: 38

Článek Strana
Vozatajské mistrovství 226
Historie chovu koní v Čechách a na Moravě II. 228
Československé poháry spřežení 227
Mistrovství ČSFR ve voltiži 229
Mistr sedlář - Holubčík 230
Kdy dojde k privatizaci koní 231
Aktuální číslo
Obsah čísla 6/2020