Obsah čísla 4/1990 ročník: 38

Článek Strana
Světový přehled jezdectví 1989 64 - 65
Spřežení a jeho výcvik 65
Plaváci a izabely 66
Bílý zázrak 67
Koně na polední straně Polska III. 68
Jezdec T. G. Masaryk 69
Náš rozhovor s jubilantem Karolem Gálem 70 - 71
Osobnosti: František Šembera, Max E. Ammann 79
Aktuální číslo
Obsah čísla 6/2020