Český olympijský výbor vyzve premiéra a vládu k urychlenému řešení krize ve financování sportu

Český olympijský výbor (ČOV) vnímá zastavení dotací do sportu ze strany Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) jako katastrofální problém, který se musí bezodkladně řešit. ČOV tomuto tématu přikládá maximální vážnost. „Výpadek financování může mít nedozírné následky na české sportovní prostředí, situace je naprosto krizová,“ vysvětlil předseda ČOV Jiří Kejval.

Výkonný výbor ČOV jej proto na svém mimořádném zasedání věnovanému krizi ve financování sportu pověřil, aby o tomto problému neodkladně jednal s premiérem a následně s vládou České republiky.

ČOV pro rok 2017 počítá s dotacemi ze státního rozpočtu v celkové výši 139,4 milionu korun, což představuje zhruba 60 procent všech plánovaných příjmů ČOV a jeho marketingové agentury Česká olympijská, ale zatím neobdržel nic. Jedná se o situaci, kterou Český olympijský výbor ve své novodobé historii nepamatuje, už 135 dní funguje bez dotací.

 

Příprava sportovců a ZOH v Pchjongčchangu má prioritu před dalšími projekty

Vedení ČOV ujišťuje, že udělá vše, aby se krize neprojevila v přípravě českého týmu i samotných sportovců na zimní olympijské hry v Pchjongčchangu 2018 ani v dalších projektech věnovaných podpoře olympioniků. „Pro nás jsou sportovci na prvním místě,“ má jasno Kejval. Z toho důvodu je podle ČOV nutné najít řešení co nejdřív. „V případě, že se do 30. června nepodaří situaci vyřešit, budeme nuceni sáhnout k razantním krokům v rámci refinancování rozpočtu ČOV,“ doplnil místopředseda ČOV pro ekonomiku a marketing Libor Varhaník.

Jiří Kejval dodal: „Bude to mít však ten efekt, že nezbudou prostředky na další důležité projekty ČOV a činnost složek.“ ČOV organizuje řadu dlouhodobých projektů. „Musíme aktuálně platit mimo jiné Olympiádu dětí a mládeže, která se koná za měsíc v Brně, a další projekty ČOV, ale přitom jsme žádné státní dotace zatím neobdrželi,“ upozornil Varhaník.

 

Krize ovlivňuje pořádání mezinárodních akcí i chod svazů

Předseda ČOV Jiří Kejval informoval sportovní prostředí o dramatičnosti situace, včetně závěrů ze zasedání Národní rady pro sport z minulého týdne. „Současná situace je totální paralýzou sportu, vláda musí bezprostředně jednat. Veškerou dokumentaci na MŠMT totiž zabavila policie, úředníci nemají s čím pracovat,“ upozornil Kejval. Některé dotační programy se tak musejí vypsat znovu.

Místopředseda pro ekonomiku a marketing Libor Varhaník upozornil na to, že na rozdíl od dalších nevládních neziskových oblastí do sportu pro letošní rok doputovalo jen minimum peněz. „Je nepochopitelné, že se peníze uvolňují do sociálního systému, zdravotnictví, ale do sportu nikoli, což způsobí naprosto fatální situaci,“ přidal Varhaník.

Nyní je rozděleno zhruba 15 procent dotací na rok 2017. Svazy jsou v kritické situaci, neobejdou se bez půjček, další musejí řešit, jak zajistit svou základní činnost. Zanedlouho nebudou schopny organizovat ani domácí soutěže pro mládež. Problém se týká i dalších sportovních organizací.

„Pokud se současná situace nebude velmi záhy řešit, může se stát, že Sokol, jakožto spolek, který stál u zrodu Československé republiky, po 155 letech nebude moci vykonávat svou činnost, která je především směrována do oblasti sportu pro všechny, tedy nevýkonnostního sportu,“ hrozí Hana Moučková, starostka České obce sokolské, která stejné jako ČOV nedostala od začátku roku ani korunu ze státních dotací.

Výkonná předsedkyně Českého paralympijského výboru Alena Erlebachová dodává, že v červenci má český tým odletět na deaflympiádu do tureckého Samsunu, ačkoli ani ČPV neobdržel zatím od státu letos žádnou podporu.

Problémem je také pořádání vrcholných akcí, z nichž některé už proběhly s předfinancováním ze strany svazů, a v případě dalších je jejich konání ohroženo. Celkem se jedná o osmnáct vrcholných akcích v souhrnu dotací za více než 100 milionů korun.

 

ČOV zastává maximální transparentnost

Český olympijský výbor obdržel od Zdeňka Břízy informaci, že pozastavil výkon své funkce předsedy revizní komise ČOV. „Věřím, že se v brzké době vše vysvětlí a já budu moci v této funkci pokračovat k užitku ČOV,“ napsal Bříza v oficiálním dopisu. Výkonný výbor ČOV se za něj postavil. „Věříme, že bude úspěšný v boji za své očištění,“ shodl se výkonný výbor ČOV. Revizní komise bude fungovat ve složení Petr Ditrich a Drahoslav Hušek.

ČOV zastává maximální transparentnost, státní dotace rozděluje podle jasných pravidel, účetnictví ČOV i České olympijské a.s., marketingové agentury ČOV, prochází každoročním auditem a pravidelnými kontrolami. Žádná z nich neshledala v minulosti jakékoliv pochybení. Za rok 2016 je zpráva auditora ve výroční zprávě na webu ČOV.

Publikováno: 16.5.2017 7:00:00
Kategorie: sport
Rubrika: ostatní
diskuze k článku
Aktuální číslo
Obsah čísla 6/2018