Historie poháru spřežení

Již tuto sobotu se po devatenácté otevřou dveře Spolkového domu v Humpolci pro jezdce všestrannosti a spřežení. Při slavnostním galavečeru budou vyhlášeni ti nejlepší z obou disciplín. Vozatajové jsou vyhlašováni na základě Českého poháru spřežení. Pojďme si nyní připomenout něco z jeho historie.

 

Pony dvojspřeží 

Nejmladší kategorie, která se vyhodnocuje od roku 2005. První tři ročníky poháru (2005 - 2007) ovládl Jiří Votoupal. Poté nastoupila na trůn ,,královna poník“ Mgr. Monika Pospíšilová. Ta dominovala poháru v letech 2008 až 2013, dále pak v roce 2015, 2018 a 2019. Celkem má ve své sbírce 8 vítězství, 6 druhých míst a jedno třetí. Dvě vítězství si připsal Erik Zuvač, rok 2016, 2017 a po jednom má Tomáš Palán (2010) a Michal Kořínek (2014).

Nejméně dvojspřeží pony bylo hodnoceno v roce 2005, pouhých 5 spřežení. Naopak nejvíce jich bylo 11 v letech 2012 až 2014.

 

Jednospřeží

Nejobsazovanější kategorie posledních let byla poprvé hodnocena v roce 1988, kdy zvítězil Václav Coufalík. Pár ročníků nebylo hodnoceno z důvodu malého počtu závodníků. Od roku 2000 se tato kategorie vyhlašuje již pravidelně. Nejlepším jezdcem jednospřeží je Jiří Koníř. Pět vítězství (1999, 2000, 2001, 2018, 2019), dvě druhá místa a pět třetích míst mluví za vše. Úctihodnou bilanci má i Jan Exnar, čtyři vítězství (2005, 2007, 2013, 2015), čtyři druhá místa a třikrát skončil na třetím místě. Čtyřikrát se z vítězství radoval i Tomáš Barták (2002, 2003, 2004, 2006), který má na svém kontě i dvě druhá místa. Tento jezdec se dokázal prosadit i v kategorii dvojspřeží, kde zvítězil v letech 2010, 2011. Dvakrát pohár jednospřeží ovládli Jan Minarčík (2008, 2012) a Jaroslav Petřek (2016, 2017), který přešel z jednospřeží na dvojspřeží a hned v této kategorii zvítězil, rok 2019. Po jednom vítězství mají MVDr. Pavel Jadrníček (2008), Pavel Drbohlav (2010), Alena Brixová (2011) a Mgr. Pavel Plch (2014).

Nejméně jednospřeží bylo v roce 2001 a to 17. Nejvíce zase v roce 2016 a 2018, kdy jich bylo 37.

Jan Exnar zvítězil v poháru spřežení v kategorii jednospřeží čtyřikrát, čímž se řadí k těm nejlepším. Na foto při závěrečném slavnostním defilé při finále Zlaté podkovy v Humpolci v roce 2005.

 

Dvojspřeží

U párů došlo k vyhlašování výsledků poháru již v roce 1979. Od té doby se hodnotí nepřetržitě až doposud. Prvním vítězem se stal Jaroslav Věchet st., který svůj triumf zopakoval ještě v roce 1981. Oficiálně se však hodnotí až od roku 1982, kdy zvítězil František Huňáček. Tento jezdec se prosadil i v kategorii čtyřspřeží, kterou v roce 1994 ovládl.

Na foto František Hunáček, který jako první vyhrál pohár spřežení v kategorii dvojspřeží v roce 1982. V roce 1994 již ovšem dominoval ve čtyřspřeží s koňmi netolického chovu, se kterým spojil svůj koňařský život.

 

Ve dvojspřeží suverénně tabulce vítězů vévodí Jiří Nesvačil st., který tuto kategorii vyhrál čtrnáctkrát!!! A to v letech 1983, 1985, 1986, 1989, 1990 - 1994, 1996 - 1998, 2004, 2005. V roce 2006 přešel na čtyřspřeží a i zde se mu podařilo již pětkrát zvítězit (rok 2007, 2008, 2009, 2010 a 2017). Pozadu nezůstává ani syn Jiří, který zvítězil se dvojspřežím dvakrát  (rok 2000, 2007) a se čtyřspřežím třikrát (rok 2014, 2016, 2019).

Ladislav Jirgala nejprve zvítězil v kategorii čtyřspřeží v roce 1991, poté se začal opět věnovat  dvojspřeží, kde vyhrál v letech 2002, 2009, 2012 a 2013. I u Jirgalů nepadlo jablko daleko od stromu. V roce 2006 vyhrál syn Marek kategorii dvojspřeží. 

Dvakrát se z vítězství radoval Jaroslav Kohout, ten dominoval poháru poprvé v roce 1999 a podruhé v roce 2003. Dále pak  Zdeněk Jirásek, rok 1995 a 2018. Alexandr Soukup, rok 2001, 2008 nebo Josef Drábek ml., který vyhrál v letech 2016 a 2017. I u Drábků syn navázal na otce. Josef Drábek st. zvítězil v letech 1987 a 1988. 

Jedním triumfem se pyšní Václav Hrnčíř (rok 1980), Bohumil Vlasák (rok 1984) a  Jaroslav Petřek (rok 2019).

Nejúspěšnějším vozatajem v celé historii poháru spřežení je Jiří nesvačil st., který zvítězil čtrnáctkrát v kategorii dvojspřeží a pětkrát v kategorii čtyřspřeží.

 

Čtyřspřeží 

Vyhlašovali výsledky poprvé již v roce 1974, kdy zvítězil Jiří Kocman. Tento jezdec má na svém kontě celkem šest vítězství v této kategorii. Rok 1974, 1977, 1978, 1983, 1984, 1986. Za 46 let se pohár čtyřspřeží nehodnotil pro nízký počet závodníků sedmkrát a to v letech 1981, 1985, 1990, 1992, 1993, 1995 a 1996. Pět triumfů má Jiří Nesvačil st., Petr Vozáb, rok 1997, 1998, 2000, 2006, 2011 a Zdeněk Jirásek, ten zvítězil v letech 2001 - 2005.  Čtyřikrát se radoval Josef Dymeš, rok 1976, 1979, 1982 a 1987. 

Dvakrát Jaroslav Juráň ml., rok 2017 a 2018. Po jednom vítězství mají Josef Hrouda (rok 2012),  Radek Nesvačil (rok 2015), Josef Šebek (rok 1980), Evžen Duda (rok 1988), Josef Nims (rok 1989), Ladislav Jirgala (rok 1991), František Huňáček (rok 1994) a Kateřina Sklenská, dříve Kastnerová, ta vyhrála v roce 1999.

Na foto Jiří Kocman, který  pohár spřežení v kategorii čtyřspřeží vyhrál šestkrát.

Autor: redakce Jezdectví, Vladimír (Mikeš) Štursa
Publikováno: 20.2.2020 18:30:00
Kategorie: sport
Rubrika: spřežení
Foto: fotoarchiv autora a foto Šárka
diskuze k článku
Aktuální číslo
Obsah čísla 8/2020