Pomozte v rámci veřejné sbírky

Česká jezdecká federace vyhlašuje veřejnou sbírku povolenou Magistrátem hlavního města Prahy k získání peněžitých příspěvků na poúrazovou léčbu členky ČJF MUDr. Heleny Terberové.

Svým finančním příspěvkem může každý z vás pomoci při nákupu zdravotnického vybavení a k úhradě nákladů na případné stavební úpravy spojené s poúrazovým režimem jezdkyně. Veřejná sbírka bude zahájena od 1. ledna 2018. Pro tyto účely byl v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů, zřízen účet u banky MONETA Money Bank, a.s. a jeho číslo je 223223201/0600.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat sekretariát ČJF: jaroslav.kunzl@cjf.cz

Publikováno: 21.12.2017 17:55:00
Kategorie: sport
Rubrika: vytrvalost
Zdroj: cjf.cz
diskuze k článku
Aktuální číslo
Obsah čísla 4/2020