Velká Chuchle nastartovala změny a chystá další, bohatší sezonu

Rodina Vítkových naplňuje své plány připojit areál ve Velké Chuchli k řadě moderních evropských závodišť. V průběhu sezony 2018 bylo investováno téměř 12 milionů korun do revitalizace a oprav areálu. Dále byl kladen větší důraz na doprovodné programy pro veřejnost a celkovou propagaci akcí na závodišti. Díky obojímu stoupl oproti minulému roku počet platících diváků na dostizích o dvacet procent. Sportovní sezona 2019, která bude jednou z nejdelších za poslední roky, přinese řadu novinek. Kromě výstavby kryté jízdárny, nové haly a dalších plánovaných investic ve výši 30 milionů korun to budou například i nově pořádané parkurové závody.

Závodiště ve Velké Chuchli je nejdůležitějším místem na české dostihové mapě, a tak i letošní dostihové dění na pražské dráze bylo bohaté a navzdory extrémně suchému počasí se vše podařilo zvládnout v adekvátním provedení.

Prvním vrcholem sezony bylo červnové CPI PG České Derby, nejprestižnější klasický rovinový dostih, který překvapivě vyhrála klisna Blessed Kiss se sázkovým kurzem 30:1. Druhým vrcholem se stal zářijový čtvrtý ročník Evropského poháru žokejů, jenž publiku představil rekordní sestavu jezdců z patnácti zemí a hvězdného koňského účastníka, legendárního irského sprintera Gordona Lorda Byrona.

„Obě tyto akce jsou pro nás i do budoucna velmi důležitými termíny a rádi bychom výrazně posilovali jejich provedení,“ sděluje Martin Pecka, ředitel závodiště Velká Chuchle.

Sestavování kalendáře pro rok 2019 iniciovalo chuchelské závodiště již v červenci a při jednáních         s ostatními pořadateli se podařilo vytvořit termínovou listinu, jež reflektuje aktuální stav českého dostihového sportu a v níž jsou dostihové dny rozvrženy mezi jednotlivá závodiště účelněji tak, aby nedocházelo k termínovým kolizím.

„Značnou péči budeme věnovat produkci doprovodných programů. Chceme obecně upoutat větší pozornost široké veřejnosti a na závodiště přilákat větší počet diváků, nabízet zajímavé gastronomické i jiné akce a dále vylepšovat podmínky pro naše návštěvníky při trávení jejich volného času,“ říká Martin Pecka.

Součástí dostihů je tradičně i dostihové sázení na koně. Sázková kancelář TOTO CZ připravuje         pod stávající značkou BETINO modernizaci dostihových sázek. Požádá o novou, navazující licenci       pro sázkový provoz. Pracuje se na marketingové koncepci dostihových sázek a probíhají také intenzivní jednání se strategickým partnerem v oboru elektronických sázek. Výnosy ze sázení jsou předurčeny pro spolufinancování českého dostihového sportu.

Zásadní novinkou pro příští sezonu budou pro areál ve Velké Chuchli závody v parkurovém skákání. Myšlenku zavedení parkurů od počátku svého vstupu do Velké Chuchle prosazuje rodina Vítkových jako jeden z nosných prvků sportovního programu chuchelského areálu. Připraveny jsou prozatím čtyři termíny parkurových závodů a diváci se již nyní mohou těšit na nový sportovní prvek, který bude jistě přínosem pro všechny návštěvníky. Do celkové koncepce všech aktivit závodiště se výrazně promítne spolupráce s Českou jezdeckou federací, a to zejména při přípravě dětí a juniorů v tomto sportovním odvětví.

„Abychom mohli připravit tento zajímavý program pro sportovce i diváky, musíme nutně a urychleně postupovat v realizaci vize nového závodiště. Manželé Vítkovi uvolnili pro rok 2019 částku 30 miliónů korun, která je určena na výstavbu parkurového kolbiště a nové haly, na opravu a budování prostor pro ustájení koní, rozšíření dětského hřiště a řadu dalších, tolik potřebných investic,“ sděluje dále Martin Pecka.

Příští rok by mohl znamenat velký posun areálu s více než stoletou historií, která byla v minulosti negativně ovlivněna řadou okolností. Marie a Radovan Vítkovi nyní nabízejí budoucnost znamenající pro závodiště Velká Chuchle vznik významného komunitního jezdeckého centra s širokou nabídkou služeb, zábavy a sportovního vyžití.

 

Práce a investice v areálu v roce 2018

Od ledna 2018 byla zahájeny postupně opravy prostor. Jako první byly řešena dílčí rekonstrukce malé sázkové haly a místní restaurace. Návštěvníci areálu tak od samého počátku letošní dostihové sezony zaznamenali zlepšení nabídky v oblasti gastronomie.

Následovalo vybudování kruhové jízdárny v části tzv. Dolní stáje, proběhla zásadní rekonstrukce tréninkového kolbiště, u Dolních stájí byl vybudován mycí box pro koně. Pro žokeje a majitele koní bylo zbudováno zpevněné parkoviště též v části Dolních stájí.

V létě 2018 proběhla revitalizace 2 salonků uvnitř budovy tribuny, další budou následovat v průběhu zimy 2018/2019.

Zvláštní péči věnujeme od počátku sezony péči o dostihovou dráhu. Její povrch je doposud silně poznamenán povodněmi z roku 2018 a následnou nedostatečnou revitalizací. Postupně dráha prochází ošetřováním trávy a rovnáním povrchu. Investice do této péče se v roce 2018 pohybuje na hranici půl milionu korun, další pak následuje v roce 2019. Půjde o srovnání tzv. lahovického oblouku a zkvalitnění travnatého povrchu dráhy.

Na začátku listopadu 2018 bylo zahájeno plošné čištění pozemků u jižní hranice areálu od nashromážděného materiálu, získaný čistý prostor bude použit pro vytvoření výběhů pro koně.

Celková částka za zmiňované opravy a revitalizace dosáhla téměř 12 mil. Kč.

 

Dostihové sázení

V posledních 10 letech sledujeme celkový pozvolný pokles zájmu o dostihové sázení, a tedy i sestupnou tendenci v tržbách sázkové kanceláře TOTO CZ.

V souvislosti se změnou legislativy v předchozím období je navíc nutné provést navýšení vlastního jmění sázkové kanceláře na výši ekvivalentu 2 000 000 EUR a složení bankovní záruky ve výši 5 000 000 Kč. Tento proces předchází podání žádosti o novou licenci na konci roku 2018. Původní licence má platnost do 31. 3. 2019.

Pro zajištění pozitivního vývoje u dostihových sázek nejen ve Velké Chuchli, ale v celé ČR, je nutné zavedení efektivní komunikace, oslovující potenciální sázející především z řad návštěvníků českých dostihů. Sázková kancelář TOTO CZ provozuje dostihové sázky pod vlastní značkou BETINO, přičemž tuto značku hodláme výrazně marketingově podpořit již od samého začátku sezony v roce 2019.

Abychom vyšli vstříc i dalším sázejícím, je nutné do budoucna nabídnout i tzv. elektronickou verzi dostihového sázení. Pro tuto variantu českých dostihových sázek v současné době jednáme se strategickým partnerem.

V konečném důsledku očekáváme zvýšení výnosů ze sázkové činnosti, které pak mohou ve větší míře spolufinancovat českou dostihovou scénu.

 

Sportovní kalendář 2019

Dostihy 2019:

Dostihová sezóna 2019 na stěžejním českém závodišti v Praze-Velké Chuchli nabídne čtrnáct dostihových dní a bude jednou z nejdelších sezón posledních let. Kalendářně potrvá sedm měsíců a dva dny, odstartuje 7. dubna a skončí 9. listopadu.

Počet čtrnácti termínů vychází z aktuální situace českého dostihového sportu, kdy za poslední dekádu klesl jak celkový počet startujících koní, tak i průměrný počet účastníků na jeden dostih. V této souvislosti pražský pořadatel inicioval již v srpnu schůzku pořadatelů z ostatních závodišť s představiteli Jockey Clubu ČR, s cílem přesněji reagovat na současný stav a vytvořit pragmatickou nabídku pro všechny kategorie koní. Došlo k dohodě o podobě termínové listiny na rok 2019, jejímž výsledkem je nižší celkový počet dostihových dní, avšak jejich účelnější rozvržení mezi pořadateli, tak aby nedocházelo ke zbytečným termínovým kolizím.

Ze schůzky vzešla také jedna výrazná změna v termínové listině: na žádost Hipodromu Most, který jako jediné závodiště kategorie A neměl ve svém kalendáři klasický dostih, byla Jarní cena klisen přesunuta právě na mosteckou dráhu. S ní se do Mostu stěhuje i její předzkouška, dubnový Memoriál Rudolfa Deyla, zatímco opačným směrem do Velké Chuchle zamíří květnový Memoriál dr. Frankenbergera, tedy první důležitý trial červnového Derby. Dále Velká Chuchle zařazuje dva nové termíny: dostihové dny v červenci a v listopadu.

Vrcholy chuchelského kalendáře budou 22. června České derby a 28. září Evropský pohár žokejů. Dotace Českého derby 2019 činí rovné dva milióny korun (o 0,5 mil. Kč méně než v roce 2018, nicméně oněch 500 tisíc Kč bude v rozpočtu použito na navýšení dotací v ostatních dostizích nejvyšší výkonnostní kategorie) a České derby je i nadále nejbohatším klasickým dostihem střední Evropy. Také nejbohatší rovinový dostih regionu se uskuteční ve Velké Chuchli a opět jím bude EJC Million, vrchol zářijového Evropského poháru žokejů, který byl letos dotován částkou 2,6 mil. Kč.

 

Parkurové skákání v roce 2019 ve Velké Chuchli

Jak manželé Marie a Radovan Vítkovi od samého počátku svojí působnosti na zdejším závodišti avizovali, nastává moment, kdy se na závodiště ve Velké Chuchli po dlouhých desetiletích vrací parkurový sport.

Ve sportovním kalendáři České jezdecké federace (ČJF) jsou nyní evidovány celkem 4 termíny, ve kterých proběhnou první jezdecké závody. Vzhledem k tomu, že se jedná o naprostou novinku v kalendáři ČJF, a protože je nutné zachovat soulad mezi jednotlivými sportovními disciplínami „koňských“ sportů, padla volba na měsíce květen, červen, srpen a říjen. Tyto závody budou koncipovány pro rok 2018 každý samostatně, se svým vlastním sportovním i doprovodným programem v rozsahu národních jezdeckých závodů. Seriálové soutěže a případně i další, jiné formáty závodů pak budou připraveny pro následující sezonu v roce 2020.

Všem účastníkům parkurových závodů nabídne závodiště ve Velké Chuchli nejmodernější sportovní materiál, potřebné zázemí a kvalitní služby.

 

Koncepce pro sezonu 2019

Závodiště ve Velké Chuchli plnilo po celá léta funkci tréninkového střediska zejména pro dostihový sport. Postupem času se zde pak objevili koně jiného typu a dnes zde trénuje například Městská policie Praha, probíhá zde výuka žáku ze zdejší Střední školy dostihové sportu a jezdectví, sídlí zde Prague Country and Polo club, konají se zde závody České klusácké asociace a samozřejmě jsou pořádány tzv. rovinové dostihy. Od roku 2019 k nim přibydou koně z jezdeckých disciplín parkur a drezura a v konečném důsledku tak dochází k rozšíření „koňských sportů“. A jelikož základním záměrem rodiny Vítkových je právě „koňská“ Chuchle, bude takto přistoupeno i k marketingovým aktivitám. Všechny zmiňované disciplíny a druhy koní se tak dostanou do propagace zdejšího areálu, cílem bude zviditelnění aktivit v Chuchli a samozřejmě také získání co největšího zájmu široké veřejnosti do řad nejen diváků, ale i sponzorů koní.

V rámci sportovního kalendáře budou pro řadu termínů parkurových závodů, dostihů a třeba i polo turnajů připraveny speciální programové nabídky pro celou škálu diváků – od mladých, přes rodiny s dětmi, páry a skupiny středního věku až po seniory. Při tom bude pamatováno i na ty z nás, kteří nemají ve svém životě tolik štětí a potýkají s různými životními problémy, rodinnými či zdravotními. Svojí skromnou měrou chce areál pomoci těm, kteří takovou pomoc potřebují a přivítají.

Aby vše mohlo probíhat podle výše uvedeného záměru, je zapotřebí dalších investic. Marie a Radovan Vítkovi se rozhodli pro uvolnění další významné částky pro areál ve Velké Chuchli a vybudovány budou:

  • Moderní jezdecké kolbiště a opracoviště se speciálními jezdeckými povrchy
  • Hala jízdárny o velikosti cca 29 x 63 metrů pro jezdecké účely
  • Dětský areálek vedle hlavního vstupu do areálu pro diváky
  • Opraveny budou některé stáje za účelem dalšího použití pro stávající i nové klienty

Dále je nutné zakoupit kvalitní technické vybavení na údržbu všech zdejších sportovních povrchů a dostihové dráhy. Diváci pak jistě přivítají dílčí změny jako například nové zvučení divácké tribuny, renovované sociální zařízení v 1. patře tribuny a další. Na celou sezonu pak bude připraven nový cateringový koncept a všichni se tak mohou těšit na řadu zajímavých akcí a nových služeb v oblasti gastronomie.

Celkově by tyto změny přinést výrazný posun k lepší budoucnosti zdejšího závodiště, které si to bezesporu zaslouží.

Publikováno: 20.11.2018 16:10:00
Kategorie: sport
Rubrika: ostatní
diskuze k článku
Aktuální číslo
Obsah čísla 5/2019