Ochutnávka z Jezdectví: O jezdectví v širších souvislostech - III. Neurobiologické základy komunikace

Tématem dalšího pokračování článku "O jezdectví v širších souvislostech" je vztah komunikace mezi jezdcem a koněm a obecnou komunikací vůbec. Bude chvíli trvat, než se dostaneme od základních komunikačních principů ke koni a jezdci. Prosím čtenáře o nutnou trpělivost. Více v říjnovém Jezdectví.

P
ro leckoho citlivé a zpochybnitelné
psychologické pojmy duch a duše
dnes nahradíme civilnějším pojmem
mysl. Nástrojem mysli a myšlení je
mozek. Je jím podobným způsobem, jakým
jsou nohy nástrojem chůze. Je důležité pocho-
pit, že tomu není naopak, ač se takový výklad
nabízí.

Pro leckoho citlivé a zpochybnitelné psychologické pojmy duch a duše dnes nahradíme civilnějším pojmem mysl. Nástrojem mysli a myšlení je mozek. Je jím podobným způsobem, jakým jsou nohy nástrojem chůze. Je důležité pochopit, že tomu není naopak, ač se takový výklad nabízí. Více v říjnovém Jezdectví.

 

Publikováno: 28.10.2018 7:00:00
Kategorie: zajímavosti
Rubrika: ochutnávky z Jezdectví
Aktuální číslo
Obsah čísla 7/2020