Veďte svému koni Medikační deník!

Jak jste si jistě všimli, doping se stal v jezdeckém sportu tématem číslo jedna. Celosvětově narostl počet antidopingových kontrol, o pozitivních výsledcích se emotivně diskutuje nejen u soudu, ale i v zahraničních médiích. Vášnivě se vedou diskuze o ne zcela jasném rozdílu mezi dopingem a medikací. A jak je to u nás? V českém jezdeckém sportu budou od 1. 7. platit nová Veterinární pravidla, navíc Česká jezdecká federace v těchto dnech finišuje s úpravou metodického dopisu ohledně antidopingových kontrol.

Medikační deník


Když jsme hovořili s oficiální veterinářkou FEI MVDr. Helenou Pokornou o antidopingových kontrolách kdykoliv kdekoliv, tedy třeba i doma při přípravě na závody, uklidnila nás: „Určitě se není třeba obávat, že kvůli ošetření koně za použití odpovídajícího léčivého přípravku bude odpovědná osoba stíhána – ostatně již několik let je doporučováno použití medikačního deníku, ve kterém jsou průběžně vedeny záznamy o léčení a aplikaci přípravků včetně důvodů jejich použití.“
V ČR platí zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jenž v § 5, odst. 2., písm. b) praví: Chovatel, který jako podnikatel chová hospodářská zvířata pro účely podnikání, je dále povinen uvádět do oběhu pouze zvířata, kterým nebyly podávány nepovolené nebo zakázané látky nebo přípravky, vést záznamy o tom, kdy a které léčivé přípravky a látky, jimiž mohou být nepříznivě ovlivněny živočišné produkty, byly podány zvířatům, neprodleně předkládat tyto záznamy veterinárnímu lékaři, aby v nich zaznamenal podání léčivých přípravků zvířatům nebo očkování zvířat, uchovávat tyto záznamy nejméně po dobu 5 let a dodržovat ochranné lhůty.
Nad všemi výše uvedenými skutečnostmi jsme se v redakci zamysleli a výsledek najdete vložený v červencovém čísle – náš Medikační deník. Jeho velikost je ideální pro založení do Průkazu koně, kromě záznamů veterináře jsme v něm vyčlenili místo i na záznamy o odčervení, podkování nebo ošetření zubů.
V dostihovém sportu již je Medikační deník JC ČR neodmyslitelný: „Každý trenér je povinen vést medikační deník, ve kterém jsou uváděny veškeré léky a léčby, jež byly aplikovány u jím trénovaných koní. Potřebné zápisy musí být provedeny bezodkladně po aplikaci léku nebo léčby. Trenér je odpovědný za to, že veterinární lékař po každém ošetření jím trénovaného koně provede příslušný zápis do medikačního deníku.“ Medikační deník tak kromě usnadnění řešení situací při odběru kontrolního vzorku krve po závodech může být vhodným pomocníkem veterinárního lékaře, jenž z něj získá přehled o podaných lécích. Využijte tedy naší červencové přílohy a mějte všechny záznamy o vašem koni pohromadě vložené ve zdravotním průkazu.
(ppa, mot)

Publikováno: 22.6.2009 0:00:00
Kategorie: zajímavosti
Rubrika: veterina a zdraví
Aktuální číslo
Obsah čísla 4/2020