Vzpomínka na Bohumila Mužíka

Dne 9. června 2018 nás navždy opustil bývalý zaměstnanec Národního hřebčína, dlouholetý zaměstnanec Střední školy chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem, mistr odborného výcviku, aktivní jezdec a rozhodčí, pan Bohumil Mužík. Více o jeho pestrém životě si můžete přečíst ve vzpomínce od Ing. Lenky Gotthardové

Pan Bohumil Mužík, kterému se později v Kladrubech přezdívalo Bóďa, se narodil 24. 8. 1935 v Praze v tzv. Zemské porodnici. Základní školu navštěvoval v Komárově, pak nastoupil na Střední zemědělskou školu do Březnice, tam absolvoval pouze jeden rok, neboť přišla nabídka z nově zakládané zem. školy v Hořicích v Podkrkonoší. Z Hořic nastoupil do Kladrub. Vojnu absolvoval v Žilině v poddůstojnické škole u tankového oddílu. Když se vrátil do Kladrub, stal se vedoucím hospodářství v Selmicích, při tom se s panem Kurkou střídal ve výcviku učňů kladrubského učiliště. V roce 1962 se z jednoletého učiliště stalo dvouleté a pan ředitel Keprta sháněl nové zaměstnance. Nabídl tedy panu Mužíkovi novou práci, a tak se stal Bohumil Mužík na dlouhá léta - od roku 1962 do roku 1990 - mistrem odborného výcviku na kladrubském učilišti, dnešní Střední škole chovu koní a jezdectví. Mezi jeho nejvýznamnější učně patřili například Josef Váňa, František Holčák, Ladislav Fedorovič a mnoho dalších.

Nejoblíbenějšími koňmi pana Mužíka byli Ural, Nilván, Nil a klisna po North Star IV. Jeho nejvýznamnějším koněm byl nádherný plavák Ural (po Diadém, z Úpy), startovali spolu na mnoha soutěžích ve všestrannosti doma i v zahraničí. Pan Bohumil Mužík nasbíral přední umístění na významných závodech ve všestrannosti i ve skokových soutěžích - ve skákání obsadil v družstvech třetí místo na mistrovství republiky.

Bohumil Mužík se oženil v roce 1959 a za manželku si vzal paní Hanu, rozenou Valáškovou. Její rodina byla dlouhá léta úzce spjata s hřebčínem, její tatínek zde byl hajným a maminka byla kuchařkou u několika ředitelů hřebčína. Její dědeček byl dokonce osobním kočím budoucího císaře Karla I. Císařský pár se stal kmotry jejího tatínka a jeho sestry, děti byly pokřtěny jmény Karel a Zita.

Pan Mužík byl zootechnikem, trenérem, mistrem odborného výcviku, závodním jezdcem, rozhodčím, věrným divákem a hlavně přítelem koní. Vážený pane Mužíku, budete nám nejenom v Kladrubech moc chybět. Při závodech Vám budeme držet místo na tribuně a budeme na Vás dlouho vzpomínat.

Autor: Tisková informace, Ing. Lenka Gotthardová, CSc.
Publikováno: 1.7.2018 18:00:00
Kategorie: zajímavosti
Rubrika: ostatní
Zdroj: nhkladruby.cz
diskuze k článku
Aktuální číslo
Obsah čísla 8/2020